Sijil/Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

TAHNIAH!

Anak anda
TERPILIH
untuk mengikuti Program
Penempatan Pekerjaan Tetap

Tawaran Bantuan Biasiswa 100% sebanyak RM8,000

MyLEAP bertujuan pelajar dapat:

Gambar-gambar pelajar
dan pelajar mendengar ceramah

Borang Pendaftaran

*Sila lengkapkan butiran calon di bawah bagi kelayakan untuk mendapat dermasiswa

    Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa maklumat yang diberikan adalah betul dan memberi kebenaran untuk dihubungi oleh pihak Graceful. / I hereby declare that the information provided is correct and give permission to be contacted by Graceful Management. *