MyLEAP

Learning, Earning and Parenting

Pengenalan

MyLEAP merupakan   program   strategi   pendidikan   berterusan  yang komprehensif dan juga memenuhi pendidikan masa kini.

Dengan  kerjasama  bersama  rakan  pendidikan,  iaitu  Northern Ireland  University,  Graceful  akan terus  melabur demi belia dan masa  depan  mereka.  Secara  keseluruhannya, matlamat utama adalah  untuk  membangunkan  negara  kearah  mencapai status negara maju.

Insentif  Graceful  MyLeap  dilaksanakan  sebagai langkah jangka masa panjang untuk membasmi kemiskinan dan penggangguran terutamanya melibatkan golongan belia di Malaysia.

~Anda menentukan masa depan anda
dengan pilihan yang kami tawarkan~

Keistimewaan Program


Semua Lepasan PT3/SPM Dialu-alukan

Foundation in Electrical and Electronics Engineering

Pendaftaran Dibuka Untuk Pengambilan
December 2021 - January 2022

Aktiviti yang Dianjurkan oleh MyLEAP